Thư viện ảnh

Nơi lưu trữ kỉ niệm của toàn thể giáo viên và học sinh của Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Minh Hoàng