Minh Hoàng là một trong những trung tâm đào tạo về giáo dục hàng đầu Việt Nam

95%
Đỗ đại học
10
Học sinh đạt giải quốc gia
30
Giáo viên trong và ngoài nước

Công ty TNHH tư vấn giải pháp giáo dục và đào tạo Minh Hoàng được thành lập từ năm 2017, chuyên đào tạo và phát triển kỹ năng toàn diện cho học sinh các lớp từ 9 đến 18 tuổi. Phương trâm đào tạo của Trung tâm là không học sinh nào bị bỏ lại. Nhằm hướng tới những giá trị cốt lõi của giáo dục và đào tạo, Trung tâm áp dụng phương pháp tiếp cận mới, xây dựng tính chủ động trong học tập và cuộc sống của học sinh.

Tầm nhìn - Sứ mệnh Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Là một tuyên bố mô tả nơi mà công ty mong muốn đạt được trong tương lai. Nó là mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, có khung thời gian kéo dài từ 5 tới 10 năm hoặc lâu hơn.

Sứ mệnh

Phát triển kĩ năng mềm, tư duy logic và khả năng tự học của mầm non tương lai.

Giá trị cốt lõi

Là những yếu tố nòng cốt, trọng yếu của một doanh nghiệp. Trong một tổ chức, core value đóng nhiều vai trò quan trọng như: Định hướng tầm nhìn chiến lược…