Minh hoàng Nơi Chắp cánh những ước mơ

About Us

Minh Hoàng là một trong những trung tâm đào tạo về giáo dục hàng đầu Việt Nam

95%

Đỗ đại học

10

Học sinh đạt giải quốc gia

30

Giáo viên trong và ngoài nước

Training

Môn học mà
Minh Hoàng đào tạo

Chúng tôi đào tạo tất cả các môn học trong chương trình học từ lớp 1 đến lớp 12.

Chemistry
Physics
English
Literature
"One of the most fundamental laws of the universe is that nothing is perfect. Perfection simply doesn't exist. If there were no flaws, neither you nor I would be in this world."
Mr. Hoang Van Qui
Department of Physics
Ms. Nguyen Dieu Linh
Literature
Club

Câu lạc bộ học sinh Minh Hoàng sinh hoạt

Đăng ký khóa học nhận ngay những ưu đãi lớn

Học sinh nói về Minh Hoàng

News / Events